Meer over de school

Wilt u kennis nemen van ons schoolplan, onze schoolgids, het verslag van het laatste inspectiebezoek en de resultaten van tevredenheidsonderzoeken?
Kijk dan in de boekenkast van ons ouderportaal of ga naar www.scholenopdekaart.nl

Wilt u onze jaarrekening en/of jaarverslag over 2021 inzien? Klik dan hier.