Contactgegevens

postadres
Bs. Sint Martinus
Prinses Beatrixstraat 2
5911  BM  VENLO

telefoon:
077-3200681

bankrekeningnummer voor ouders:
NL61 RABO 0142 1044 42

bestuursnummer en BRIN-nummer:
24207 - 07IK

Inschrijving KvK
41062320

mailadressen

algemeen: info@martinus-venlo.nl

schoolbestuur:  schoolbestuur@martinus-venlo.nl

Medezeggenschapsraad:  MR@martinus-venlo.nl

Ouderraad: or@martinus-venlo.nl

Contactgegevens van de leerkrachten zijn beschikbaar via het ouderportaal.