leerkrachten

Vacatures
groepsleerkracht midden/bovenbouw (1 fte)
en vakleerkracht bewegingsonderwijs (0,2 fte)


Meer dan leren alleen!
Basisschool Sint Martinus in Venlo is een kleinschalige en zelfstandige school met circa 200 leerlingen, gelegen midden in het hart van de stad Venlo. Onze school is een éénpitter en kenmerkt zich door een open communicatie en korte contactlijnen, zowel binnen het team als met ouders en andere betrokkenen. Er wordt gewerkt vanuit vaste, reguliere jaargroepen, maar er wordt ook groepsoverstijgend gewerkt om een gedifferentieerd aanbod te bewerkstelligen. Op onze school wordt gewerkt met een continurooster.

Het is een school met een grote historie. Het schoolgebouw is in 2021 volledig gerenoveerd en daarmee is  de school in een eigentijds en toekomstbestendig jasje gestoken. We werken en leren in een fris, licht en goed geoutilleerd gebouw waar eigentijds onderwijs in alle aspecten vormgegeven kan worden.

De visie op onderwijs van Basisschool Sint Martinus omvat de kernwaarden talentontwikkeling, gemeenschapszin en welbevinden, eigenaarschap en betrokkenheid, opbrengstgerichtheid en eigentijds. Alles binnen onze school is gericht op een zo optimaal mogelijke ontwikkeling van het kind, aangepast aan de kwaliteiten van dit kind. Dit sluit naadloos aan bij de slogan van de school: Basisschool Sint Martinus: meer dan leren alleen!


Het team
Het team bestaat uit enthousiaste mensen met passie voor het onderwijs, voor onze school in het bijzonder. Met en van elkaar leren is wat je van ons mag verwachten. Een prettige werkplek waarin je mogelijkheden krijgt je te ontwikkelen. Je voelt je gesteund en aangemoedigd. Er wordt gewerkt vanuit vaste, reguliere jaargroepen, maar er wordt ook groepsoverstijgend gewerkt om een gedifferentieerd aanbod te bewerkstelligen. Het uitbreiden van het groepsoverstijgend werken is als speerpunt benoemd voor de komende schooljaren. Denk hierbij aan de basisvaardigheden, maar ook aan de creatieve vakken.

 
 


Wij zijn op zoek naar jou!


Op basisschool Sint Martinus Venlo ontstaat vanaf schooljaar 2023/2024 een vacature voor groepsleerkracht midden/bovenbouw (1 fte). 
Wij zijn op zoek naar een bevoegde leraar basisonderwijs die een pedagogisch klimaat weet te creëren waarin alle leerlingen zich veilig en gewaardeerd voelen. Goede samenwerking is voor jou een vanzelfsprekendheid. Je hebt continue interactie met je collega's en maakt zaken makkelijk bespreekbaar. Jouw communicatie naar de kinderen en ouders is helder en je staat open voor feedback. Je kunt deze feedback omzetten in concrete verbeteringen van je eigen gedrag. Je vertaalt de visie van de school en de leer- en opvoedingsdoelen van de school naar het onderwijs van de eigen groep.
Het onderwijs en de maatschappij zijn aan continue veranderingen onderhevig en daarom zoeken we iemand die leergierig, flexibel, enthousiast en positief is ingesteld. Creatief in doen en laten is een eigenschap die we ook zeer op prijs stellen. Tot slot ben je bij voorkeur in het bezit van een "gymaantekening".


Daarnaast ontstaat er met ingang van het nieuwe schooljaar een vacature voor een vakleerkracht bewegingsonderwijs (02, fte)
Om bovenstaande waar te maken in het bewegingsonderwijs zijn we op zoek naar jou. Het betreft een volledige lesdag, waarbij de groepen 2 t/m 8 les krijgen van jou. De lestijden zijn van 08:30-14:30 uur,  maar voor en na schooltijd vragen we voorbereidende werkzaamheden als het klaarzetten van de gymles, het opruimen en lessen voorbereiden.
Ook hoort de organisatie van onze jaarlijkse sportdag bij jouw taken. Dit doe je echter niet alleen, maar samen met bevlogen collega's.


Arbeidsvoorwaarden
Wij bieden arbeidsvoorwaarden aan conform de CAO van het primair onderwijs.

Solliciteren
Ben jij diegene die ons team komt aanvullen en versterken? Schrijf dan een korte motivatiebrief naar bestuur@martinus-venlo.nl  en vergeet je CV niet toe te voegen.
Dit kan t/m vrijdag 7 april. In de week daarna krijg je bericht over het verdere verloop van de procedure.